Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

försummelsesubstantiv~n, ~rneglect (endast sg.)underlåtenhet omissionen grov försummelse i tjänsten [a piece of] gross neglect in…
uraktlåtenhetsubstantiv~enomission, failure; försummelse äv. neglect
gottgöratransitivt verb-gjorde, -gjortmed personobj.:ersättagottgöra ngn för ngt make up to (compensate) sb for sth; för besvär el. arbete recompense (betala remunerate) sb for sthmed sakobj.:ersätta make up for; sona make…good; försummelse remedy, make amends for; skada make good…
© NE Nationalencyklopedin AB