Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

försummaverbvansköta neglectmissa missförsumma att fail to, omit to
vanskötaverbmismanage; försumma neglect
nonchaleraverbpay no attention to; försumma neglect
misskötaverbmismanageförsumma neglecthon missköter sig a) sin hälsa she is neglecting her health b) sitt arbete she is neglecting her work
© NE Nationalencyklopedin AB