Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

första (förste)räkneord och adjektivfirstförk.1st; begynnelse- initial; spec. i titlar principal, chief, headförsta bänk i sal etc. in the front rowfrån första början from the very start, from the very beginningde första dagarna var… the first few days were…i första hand in the first place, firstförsta hjälpen first aidförsta klassens first-class, first-rateförsta sidan i tidning the front pagevid första bästa tillfälle at the first opportunityförsta våningen a) bottenvåningen on the ground floor; amer. on the first floor b) en trappa upp on the first floor; amer. on the second floorför det första in the first place, for one thing; vid uppräkning firstly; se femteför vidare ex.
adventsubstAdventförsta advent Advent Sunday
främsta (främste)adjektivförnämsta foremost; viktigaste chief; första first, front
anblicksubstsightvid första anblicken at first sight
ögonkastsubstglancekärlek vid första ögonkastet love at first sight
1 förbandsubstbandage; kompress etc. dressingförsta förband first-aid bandagemil. unit; flyg. formation
rangsubstranken konstnär av första rang a first-rate artist
posttursubsthämtning collection; leverans till adressaten post deliverymed första postturen by the first post
singularsubstgram. the singularstå i singular be in the singularförsta person singular first person singular
påseendesubstgranskning inspection, examinationsända ngt till påseende send sth on approvalvid första påseendet at the first glance
© NE Nationalencyklopedin AB