Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

förstaräkneord och adjektivmask. förstefirstförk.1st; begynnelse- initial, opening; tidigaste el. äldsta earliest, early; ursprungliga original; främste foremost; speciellt i titlar principal, chief, headförste bibliotekarie principal librarianförsta bänk i sal o.d. in the front rowfrån första början from the very start (beginning)de första dagarna var soligare the first few days…de två första dagarna var soligare the first two days…första hjälpen first aidvid första bästa tillfälle at the first (an early) opportunityförsta våningen a) på bottenvåningen on the ground (amer. first) floor b) en trappa upp on the first (amer. second) floorhon var den första som kom she was the first to comeförsta bästa vem som helst the first that comes (resp. came) alongden första [i månaden] adv. on the first [of the month]jag ska gå dit det första jag gör i morgon bitti …first thing tomorrow morningför det första in the first place, for one thing; vid uppräkning firstly
försteräkneordse första
försättsbladsubstantiv~et, =[front] endpaper; mot första boksidan flyleaf
ögonkastsubstantiv~et, =glancevid första ögonkastet at first sight, at the first glancekärlek vid första ögonkastet love at first sight
begynnelsesubstantiv~n, ~rbeginning; första skede äv. infancy, initial stages (pl.)
majsubstantivoböjl., enMay; för ex. jfr april, femteförsta maj äv. May Day
huvudsakligadjektiv~tprincipal, main, chief; egentlig el. första primary; väsentlig essential
posttursubstantiv~en, ~er[post] deliverymed första postturen by the first post
anmälningsdagsubstantiv~en, ~ar, första (sista) anmälningsdag opening (closing) date for entries
ententesubstantiv~n, ~r, ententen i första världskriget the Allies (pl.)
© NE Nationalencyklopedin AB