Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

förstörelsesubstantiv~n, ~rdestructionvålla förstörelse cause (wreak) destruction (havoc)
förstöringsubstantiv~en, ~arskiljetecken mellan denna ref-group och föreg. IFL saknasse förstörelse
ödeläggelsesubstantiv~n, ~rödeläggande laying waste; som resultat waste; härjning devastation, desolation; förstörelse ruin, destruction
undergångsubstantiv~en, ~arfall ruin, fall; förstörelse destruction; utdöende extinction; fartygs wreckromarrikets undergång the fall of the Roman Empirevärldens undergång the end of the worldvägen till undergång the road to ruindömd till undergång doomed [to destruction]se gångtunnel
härjatransitivt verb~de, ~travage; ödelägga devastate, lay wastese härjad ut look worn and haggardett härjat ansikte a ravaged faceintransitivt verb~de, ~thärja i (på, bland) ravage osv.; jfr härjahärja svårt i (bland) vålla förstörelse el. vanl. wreak (make) [great] havoc in (among)om t.ex. sjukdom be rife (prevalent), ragevard., väsnas o.d. play about; rasa carry onhärjabråka med ngn order (boss) sb about
© NE Nationalencyklopedin AB