Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

1 förslagsubstantiv~et, =mus., långt appoggiatura; kort acciaccatura
2 förslagsubstantiv~et, =allm. proposal <om, till for; [om] att+ inf.skiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasto + inf.skiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCB saknasfor + ing-form>; råd suggestion; plan scheme, project <till for>; utkast draft <till of>väcka förslag om ngt (om att + sats) propose (parl. o.d. move) sth (that…)har du ngt (ngn) förslag? have you…to suggest (…to recommend)?vi har många på förslagtill tjänsten som we have many applicants…kostnads~ estimate <för, till for>
propåsubstantiv~n, ~erförslag proposal
konkretadjektiv=concreteett konkret förslag äv. a tangible proposal
förkastatransitivt verb~de, ~tallm. reject, repudiate; t.ex. förslag äv. turn down
godtatransitivt verb-tog, -tagitapprove [of], accept; förslag agree to
understödjatransitivt verb-stödde, -stöttsupport; t.ex. förslag äv. second; hjälpa äv. assist, aid, help; med anslag subsidize
tilltalandeadjektivoböjl.attractive, pleasing, pleasant; om t.ex. förslag acceptable; passande ngns kynne congenial <föri samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasto>
tillbakavisatransitivt verb~de, ~tavvisa o.d.:t.ex. förslag reject, turn down; anbud äv. refuse; beskyllning repudiate; angrepp repel, repulse
uppmaningsubstantiv~en, ~arexhortation; hövlig invitation; enträgen urgent request; förslag suggestion; jfr uppmanauppmaning av at the request (suggestion) of; inrådan on the recommendation of
© NE Nationalencyklopedin AB