Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

räckaverböverräcka handvill du räcka mig saltet? please pass me the salträcka ngn handen give sb one's handräcka varandra handen shake hands reachförslå be enough <för, till for>, be sufficient <för, till for>, suffice <för, till for>vara el. hålla på last
verb och partikelverbräcka framhold out, stretch outvägen räcker inte ända fram the road does not go all the wayräcka tillräcka uppräcka ut
© NE Nationalencyklopedin AB