Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

förslåintransitivt verb-slog, -slagitsuffice; jfr räckaså det förslår ordentligt with a vengeance; mer än nog like anything
1 stoppatransitivt verb~de, ~tstanna el. hejda:allm. stop; t.ex. flöde äv. stem; bromsa el. t.ex. fordon äv. bring…to a standstill; hålla tillbaka el. hindra äv. arrest, hold up; sätta stopp för put a stop (an end) tointransitivt verb~de, ~tstanna stop, come to a standstillvard., stå emot stand up <för to>; tåla en påfrestning stand the strain <för ngt of…>; hålla lasträcka, förslådet stoppar inte med 1000 kronor …isn't enough, …won't suffice
räckasubstantiv~n, räckormera eg.:rad row; av hus o.d. äv. rangefriare:av t.ex. händelser seriespl. likaskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFB saknassuite
transitivt verbräckte, räcktöverräcka hand, reach, passvill du räcka mig saltet? please pass [me] the salt; may I trouble you for the salt?räcka ngn handen give (offer) sb one's hand; bildl. extend the hand of friendship to sb reach
intransitivt verbräckte, räcktförslå be enough (sufficient), suffice <för, till for>pengarna att räcka make…last; se äv. räcka tillunder räckapengarna räcker inte …will not last outdet räcker inte långt that won't go far (last long)det -er (kan räcka) så länge that's enough for nownu räcker det för i dag that's enough for today, let's call it a dayköp så att det räcker buy enough [to last]vara el. hålla på lasträcka länge last a long timematen räcktetre dagar äv. there was enough food for…konferensen kommer att räcka in i juni …will go on into June reach; sträcka sig (om sak) extend, stretchvattnet räckte mig till knäna the water came up (reached) to my knees
partikelverbräcka frameg. hold (stretch) out; överräcka hand; som gåva presenträcka fram handen äv. extend one's handblidvädret räckte ända fram till jul the mild weather lasted right on till…räcka tillfå det att räcka till make it do; om tillgångar äv. make both ends meetmin inkomst räcker inte till för det …will not run to it (is not sufficient for it)hon får aldrig tiden att räcka till she never finds enough timeräcka uppräcka upp handen put (hold, stretch) up one's handhan räcker inte upp till bordskanten he does not reach (come) up to…räcka uträcka ut handen om cyklist o.d. give a hand-signalräcka ut handen efter ngt reach out [one's hand] for sthräcka ut tungan åt ngn stick (put) out one's tongue at sbräcka ut tungan hos läkaren put one's tongue outräcka över smörknivenpass…
© NE Nationalencyklopedin AB