Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

förseverbprovide, furnishförsedd med om sak vanligen equipped with, fitted withförse sig provide oneself <med with>
rubriceraverbförse med rubrik headlinebeteckna classify
underskriftsubstsignatureförse ngt med sin underskrift sign sth
kommenteraverbcomment onförse med noter annotate
1 ådrasubstvein
verbförse med ådror vein; sten el. trä grain
dateraverbförse med datum datedatera sig från date back to, date from
utrustaverbequip; förse supply, furnish; spec. fartyg fit out; beväpna arm
möbleraverbförse med möbler furnish; ordna möblerna i arrange the furniture inmöblera om a) flytta om möblerna rearrange the furniture b) förse med andra möbler refurnish c) t.ex. regering reshuffle
försörjaverbsörja för provide for; underhålla support, keep; förse supplyförsörja sig earn one's living <genom by>
skaffaverbget; få tag på get hold of; inhämta obtainskaffa ngn ngt a) get sb sth, find sb sth b) förse ngn med ngt provide sb with sthskaffa barn have children, raise a familyskaffa sig get oneself; t.ex. kunskaper acquire; t.ex. vänner make; inhämta obtain; lyckas få secure; förse sig med provide oneself with
© NE Nationalencyklopedin AB