Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

församlingsubstantiv~en, ~arförsamlade personer assembly; folkrepresentation äv. convention, bodykyrkl.:menighet congregation; kyrkosamfund church; frireligiösel.inte kristen community; socken parish
lagstiftandeadjektivoböjl.legislativelagstiftande församling legislative assembly (body)
kommunfullmäktigsubstantiven ~, pl. ~eperson el. ung. [local government] councillorkommunfullmäktige beslutande församling municipal council, local [government] council
beslutsubstantiv~et, =avgörande decision; av församling äv. resolution; jur. äv. verdict; föresats determination, resolvefatta (ta) ett beslut make (come to) a decisionstå fast vid sitt beslut stick (adhere) to one's decision (resolve)
äldstadjektivsuperlativoldest; om familjemedlemmar äv. eldest; av två äv. older resp. elder; i tjänst o.d. senior; tidigast earliestvem är äldst av oss? which of us is the oldest (resp. eldest, av två äv. older resp. elder)?subst. adj.de äldsta the oldest; i t.ex. en församling the Eldersden äldste i kår o.d. the doyen (amer. äv. dean)
orosubstantiv~nängslan anxiety <för (över) ngn, ngt about…>; uneasiness <för (över) ngt about…>; starkare alarm <över ngt at…>; bekymmer concern <för ngn about sb; för (över) ngt for (about) sth>; worry <för ngn about sb; för (över) ngt about (over) sth>; motsats till lugn disquiet; rastlöshet restlessness; speciellt politisk el. social unrest; uppståndelse i församling o.d. commotionkänna oro [i kroppen] feel restless [all over]
© NE Nationalencyklopedin AB