Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

försöksubstantiv~et, =ansats attempt <till at; att+ inf.skiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasto + inf.>; bemödande effort, endeavour <tilli båda fallenskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasat; att+ inf.>, <i båda fallenskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasat + ing-formskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCB saknasto + inf.>vid första försöket at the first attempt (vard. go)göra ett försök make an attempt, have a try (vard. a go, a shot) [at it]göra försökexperiment [med] make (carry out) experiments [with], experiment [with]det är värt ett försök it's worth trying (a try)försök som experiment as an experiment; på prov on trialsport. rugby try
trevandeadjektivoböjl.trevande försök fumbling (tentative) effort
fåfängadjektiv~tflärdfull vainfruktlös vain, futile, fruitlessett fåfängt försök a vain attempt
aktningsvärdadjektiv-värt…worthy of respect; betydlig considerableett aktningsvärt försök a creditable attempt
famlandeadjektivoböjl.groping, fumbling; bildl. tentativefamlande försök hesitant attempt
satsningsubstantiv~en, ~arförsök bid; kampanj drive, venture; investering investmenten djärv satsning a bold venture
krampaktigadjektiv~tmed.el.friare el. t.ex. gråt spasmodic, convulsivekrampaktigt försök desperate efforthålla sig krampaktigt fast i ngt hold on tight to sth
vanmäktigadjektiv~tpowerless, impotent, vainhan gjorde ett vanmäktigt försök att rädda he made a vain attempt…en vanmäktig vrede an impotent rage
valhäntadjektiv=klumpig el. om t.ex. försök clumsy, awkward; om t.ex. ursäkt lamehan är valhänt äv. his fingers are all thumbsstelfrusen numb, benumbedjag är valhäntav kylan my hands are numb…
misslyckadadjektiv-lyckat, ~esom misslyckats unsuccessful; felslagen el. förfelad abortiveen misslyckad existens el. ett misslyckat företag a failuremisslyckat försök unsuccessful (abortive) attempten misslyckadkaka …that has turned out badly, …that is a failuresom sekreterare är han totalt misslyckad …he is an utter failure (a complete misfit)
© NE Nationalencyklopedin AB