Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

försäkringsubstantiv~en, ~arinsurance; liv~ m.m. äv. assurance; avgift äv. insurance premium; brev policyteckna en försäkring take out (effect) an insurance [policy] <ngt on…; på…kr for…>
olycksfallsförsäkringsubstantiv~en, ~araccident insurance; jfr försäkringo. sammansättn.
sjukförsäkringsubstantiv~en, ~arhealth insurance; jfr försäkringmed ex. o. sammansättn.
resgodsförsäkringsubstantiv~en, ~ar[traveller's] luggage (baggage) insurance; jfr försäkringmed ex. o. sammansättn.
sjöförsäkringsubstantiv~en, ~armarine insurance; jfr försäkringmed ex. o. sammansättn.
reseförsäkringsubstantiv~en, ~artravel insurance; jfr försäkringmed ex. o. sammansättn.
självrisksubstantiv~en, ~erförsäkr. excess; sjöförsäkr. franchiseförsäkring med självrisk excess (resp. franchise) insurance
stöldförsäkringsubstantiv~en, ~artheft insurance, insurance against theft (inbrott burglary); jfr försäkringmed ex. o. sammansättn.
tecknatransitivt verb och intransitivt verb~de, ~tge tecken make a sign <till, åt to>rita draw; skissera sketch, outline; bildl. (skildra) describe, delineate, depictteckna efter modell draw from…teckna av draw, sketch, make a drawing (a sketch) ofskriva under (på) sign; jfr äv.under tecknateckna [ett] abonnemang på ngt subscribe to sthteckna aktier subscribe sharestecknaen försäkring take out…, effect…teckna ner, se uppteckna
reflexivt verb~de, ~tteckna sig för en försäkring take out (effect) an insurance [policy]
försäkratransitivt verb~de, ~tgå i god för assure <ngn om ngt sb of sth; ngn [om] att… sb that…>; bedyra äv. swearhan försäkrade att… he assured me (her osv.) that…det försäkrar jag! el. jag försäkrar! I promise ([can] assure) you!; starkare I swear!teckna försäkring insure <mot against>; speciellt liv~ äv. assureförsäkra för högt (lågt) overinsure (underinsure)det är försäkrat för…kr (till fulla värdet) it is insured for…kr (at the full value)reflexivt verb~de, ~tförsäkra sig om ngt make sure of…försäkra sig om att… make sure that…
© NE Nationalencyklopedin AB