Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

försäkraverbassure <ngn om ngt sb of sth>han försäkrade att… he assured me (her etc.) that…ta en försäkring insure <hos with>försäkra sig om ngt make sure of sthförsäkra sig ta försäkring insure oneself
© NE Nationalencyklopedin AB