Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

förrådaverbbetray <för to>förråda sig give oneself away
1 röjaverbförråda betray, give away; yppa reveal; avslöja expose; visa show
svikaverböverge fail, desert; bedra deceive; förråda betray; lämna i sticket let downsvika sitt löfte break one's promisesvika sin plikt fail in one's dutyinte räcka till fail, fail to come, fail to appear
blottasubstgap in one's defence, weak spot
verbexpose, uncover, bareblotta sig a) förråda sig betray oneself, give oneself away b) visa könsorgan expose oneself indecently; vard. flash
© NE Nationalencyklopedin AB