Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

andaktsubstrelig.förrätta andakt say one's prayersät den med andakt! enjoy it – it's something special!
2 valsubstchoice; utväljande selectionvara i valet och kvalet be faced with a difficult choicegenom omröstning election; själva röstandet votingdet blir allmänna val there will be a general electionförrätta valet conduct the electiongå till val go to the polls
© NE Nationalencyklopedin AB