Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

förrättatransitivt verb~de, ~ttjänstgöra vid el. t.ex. dop el. vigsel officiate atförrätta val hold an election (elections)
prisutdelningsubstantiv~en, ~arprize-givingförrätta prisutdelning give away the prizes
uppropsubstantiv~et, =skol.,mil. o.d. roll callförrätta upprop call the roll <med of>vädjan appeal; tillkännagivande proclamation
gudstjänstsubstantiv~en, ~er[divine] service; allmännare worshipgudstjänsten börjar… service (church) begins…förrätta (hålla) gudstjänsten om präst officiate [at the service], conduct the service
vigselsubstantiv~n, vigslarmarriage; speciellt själva ceremonin weddingborgerlig vigsel civil marriage; eng. motsv. marriage before a registrarkyrklig vigsel church marriage (wedding), marriage before a minister of religionförrätta en vigsel officiate at a wedding (marriage)
behovsubstantiv~et, =need; brist want; nödvändighet necessity; vad som behövs requirements (pl.) <av for>ett stort (växande, ökande) behov av a great (growing, increasing) demand forha små behov have few wantsha behov av be in need of, needför att täcka behovet av to meet the demand forefter behov as (when) required; according to requirements (need)för framtida behov for future needsvara i behov av… be (stand) in need of…, have need of…vid behov when necessary, if requirednaturbehovförrätta sina behov relieve oneself
2 valsubstantiv~et, =allm. choice; utväljande äv. selection; eget val el. gottfinnande option; mellan två saker alternativedet finns inget annat val there is no alternativegöra (träffa) sitt val make one's choiceha fritt val have liberty of (have a free) choiceinte ha annat val än att… have no other choice (alternative) but to…, have no option but to…efter eget val according to choice, at one's own optionvara i valet och kvalet be on the horns of a dilemma, be faced with a difficult choice (decision)vara i valet och kvalet [om man ska gå eller inte] be in two minds [whether to…]genom omröstning election; själva röstandet voting, pollingdet blir allmänna val …a general electiondirekt (indirekt) val direct (indirect) voting (polit. election)hemliga val secret voting, a [secret] ballotförrätta val hold an election (elections)förrätta valet conduct (preside at) the electiongå (skrida) till val allmänna val go to the pollssegra i valet win the election; bli vald be elected
© NE Nationalencyklopedin AB