Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

förränkonjunktionbeforeinte förrän först not until, not tilldet dröjde inte länge förrän it was not long before
heltadverbhelt el. helt och hållet entirely, completely; alldeles quitehelt enkelt omöjligt simply impossiblehelt nyligen quite recentlyhelt plötsligt all of a suddeninte förrän helt nyligen only recently
förstadverbförst…och sedan first; först…men at firstallra först first of allförst och främst allra först first of all; framför allt above allinte förrän not until, onlyförst efter en stund only after a whilehan kommer först om en vecka he won't come for another week
knapptadverbknappast hardly, scarcely; nätt och jämnt barelyknappt…förrän hardly …when, scarcely …when, no sooner…thandet tog knappt en timme it took just under an hourmed liten marginal narrowly; otillräckligt scantily; snålt sparinglyvinna knappt win narrowly, win by a narrow marginvara knappt tilltagen a) om tyg etc. be not quite enough b) om mat be scanty c) om plagg, hus be on the small side
dröjaverbsöla dawdledröja med att komma be late in comingdröja med ngt delay sth, put off sthsvaret har dröjt länge the answer has been a long time comingvänta wait; stanna stop, stayvar god och dröj! i telefon hold on, please!, hold the line, please!dröj lite! el. dröj ett tag! hang on!, wait a moment!dröj inte länge! don't be long!det dröjer länge, innan… it will be a long time before…det dröjde inte länge förrän (innan) hon kom it was not long before she came
© NE Nationalencyklopedin AB