Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

förradverbförut beforehan njöt som aldrig förr …as he had never done beforevarken förr eller senare at no time before or afterfordomförr [i tiden (världen)] formerly, in former times (days)förr och nu then and nowförr hade (var) han… he used to have (be)…allt är som förr everything is as it used to be, nothing has changeddet var bättre förr things aren't what they used to betidigare sooner, earlierförr eller senare sooner or laterhellre rather, sooner
underbefälsubstantiv~et, =skiljetecken mellan denna ref-group och föreg. IFL saknasförrse gruppbefäl
konstapelsubstantiv~n, konstaplarförr el. poliskonstapel [police] constable
lekskolasubstantiv~n, -skolorförr nursery school, preschool, kindergarten
rödspritsubstantiv~enförr methylated spirit[s (pl.)]; vard. meth[s (pl.)]
vargungesubstantiv~n, -ungarzool. wolf cubförr: scout wolf cub; amer. cub scout; jfr minior
stataresubstantiv~n, =förr agricultural labourer receiving allowance (payment) in kind
borgmästaresubstantiv~n, =mayor; i större eng. städer lord mayorförr i Sverige chief magistrate
blåvingesubstantiv~n, -vingarzool. [common] blueförr, yngre flickscout brownie; se minior
2 förutadverbom tid before; i förväg äv. beforehand, in advance; förr formerly; tidigare previously
© NE Nationalencyklopedin AB