Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

förpliktelsesubstantiv~n, ~råtagande obligation, engagement, commitment; ekonomisk liability; skyldighet duty
åtagandesubstantiv~t, ~nundertaking; förpliktelse äv. commitment, engagement
edligadjektiv~tsworn, …on oathunder edlig förpliktelse under oath
pliktsubstantiv~en, ~erskyldighet duty <mot towards>; förpliktelse obligationplikten framför allt duty firstplikten kallar duty callsgöra sin plikt do one's duty
© NE Nationalencyklopedin AB