Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

förorättatransitivt verb~de, ~twrong, injure
kränkatransitivt verbkränkte, kränktbryta mot violate; överträda el. inkräkta på infringe; förorätta wrong, injure äv. såra; förolämpa offend, insultkränka svenskt luftrum violate Swedish air territorykränkt förolämpad offended etc., hurt [in one's feelings]känna sig kränkt över ngt äv. take offence at (resent) sth
såratransitivt verb~de, ~tfysiskt wound, injurekränka hurt, wound; förorätta injure; stöta offend; starkare outragesåra ngn djupt äv. cut (sting) sb to the quick, touch sb on the rawför att inte såra någon not to hurt (wound) anybody's feelingssårad fåfänga wounded vanity, piquesårad stolthet wounded (injured) pridekänna sig sårad feel hurt (offended)
© NE Nationalencyklopedin AB