Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

förolämpandeadjektivoböjl.insulting; svagare offensive <föri båda fallenskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasto>
kränkandeadjektivoböjl.förolämpande insulting; om yttrande äv. offensive, outrageous; om tillmäle abusive
skymfligadjektiv~tförolämpande insulting, affronting; neslig ignominious; om t.ex. behandling outrageous
© NE Nationalencyklopedin AB