Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

förolämpatransitivt verb~de, ~tinsult, affront; svagare offenden förolämpad min an injured expression (air)bli förolämpad över be very much offended at
chikaneratransitivt verb~de, ~tförolämpa insult; skämma ut disgrace
förfördelatransitivt verb~de, ~twrong, injure; förolämpa offend
förnärmatransitivt verb~de, ~toffend, affrontbli förnärmad över äv. take offence at; jfr förolämpa
kränkatransitivt verbkränkte, kränktbryta mot violate; överträda el. inkräkta på infringe; förorätta wrong, injure äv. såra; förolämpa offend, insultkränka svenskt luftrum violate Swedish air territorykränkt förolämpad offended etc., hurt [in one's feelings]känna sig kränkt över ngt äv. take offence at (resent) sth
© NE Nationalencyklopedin AB