Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

förminskaverbse minska
reduceraverbreduce; förminska diminish; sänka t.ex. priser cut, lower
minskaverbgöra mindre reduce <med by>; skära ned cut down <med by>; förminska decrease <med by>; sänka lowerbli mindre decrease, lessen, diminish; sjunka declineminska 5 kilo i vikt go down 5 kilos in weight
© NE Nationalencyklopedin AB