Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

förloraverbloseförlora i styrka lose forceförlora i värde lose in valueförlora på affären lose on the bargainförlora med 2—0 lose by two nil
besinningsubstförlora besinningen lose one's headkomma till besinning come to one's senses
tålamodsubstpatienceha tålamod be patientförlora tålamodet lose one's patience
terrängsubstground, countrykuperad terräng hilly countryförlora terräng lose groundvinna terräng gain ground
sanssubstmedvetandeförlora sansen lose consciousnesskomma till sans become conscious; vard. come round
herraväldesubstmakt dominationstyrelse rule <över over>; behärskning masterykontroll control <över of>förlora herraväldet över bilen lose control of the car
2 backsubstsport. backbackväxel reverse gear
adverbbackback a) förlora pengar make a loss b) om affärsverksamhet, gå med förlust run at a loss
2 tappaverbtappa ngt låta falla drop sth, let sth fallförlora losetappa huvudet lose one's headtappa räkningen lose counttappa bort lose
fattningsubstgrepp grip, holdför glödlampa socket, lamp holder; för t.ex. ädelsten settingbehärskning composurebehålla fattningen keep one's head; vard. keep one's coolförlora fattningen lose one's headbringa ngn ur fattningen disconcert sb, put sb out
formsubstformförlora formen lose its shapeta form take shapevara i form be in formvara ur form be out of formgjutform mould; amer. moldkok.:porslinsform dish, basin; eldfast casserole; bakform baking tin
© NE Nationalencyklopedin AB