Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

förlegadadjektiv-legat, ~eantiquated, obsolete, out-of-date…
inaktuelladjektiv~tförlegad out of date, …no longer in question
mögligadjektiv~tmouldy; amer. moldy; om papper, i hus o.d. mildewy; unken samt framför allt bildl. el. förlegad o.d. musty, fusty
© NE Nationalencyklopedin AB