Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

förlåtaverbforgiveförlåt! för något som man gjort sorry!förlåt inledning till fråga excuse me, pardon me
besväraverbtrouble, botherförlåt att jag besvärar excuse my troubling youjag kanske bara besvärar I'm afraid I'm only giving you trouble
störaverbdisturb; avbryta interruptförlåt att jag stör excuse my disturbing youfår jag störa ett ögonblick? could you spare me a minute?psykiskt störd mentally handicapped
© NE Nationalencyklopedin AB