Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

förkylningsubstcold
rejäladjektiven rejäl förkylning a nasty colden rejäl prissänkning a substantial reductionpålitlig reliable
lindrigadjektivmild mild; lätt el. obetydlig light, slighten lindrig förkylning a slight cold
präktigadjektivutmärkt fine, splendid, grand; stadig stout; tjock thicken präktig förkylning a proper cold
2 ådraverblåta bli utsatt för causeådra sig sjukdom contract; förkylning catch; utsätta sig för incur; uppmärksamhet attractådra sig skulder incur debts
ordentligadjektivorderly, methodical; prydlig neat; proper tidyriktig proper; rejäl real; grundlig thoroughjag har fått en ordentlig förkylning I've caught an awful coldett ordentligt mål mat a square meal
svidaverbsmart, stingdet svider i halsen på mig av t.ex. peppar my throat is burning; vid förkylning I have a sore throatröken sved i ögonen på mig the smoke made my eyes smart
lättadjektivej tung lighten lätt förkylning a slight coldmed lätt hand lightly; varsamt gentlyej svår easy, simplelätt som en plätt as easy as pieinte ha det lätt not have an easy time of ithan har lätt för språk he has a gift for languageshon har lätt för att gråta she cries easily
adverbej tungt lightly; lindrigt slightly, gently; litet somewhatta lätt på ngt take sth lightly; bagatellisera make light of sthej svårt easily; vard. easyman blir lätt trött one gets easily tired, one is apt to get tired
svåradjektivdifficult, hard; mödosam heavy, toughallvarligi svårareallvarligare fall in serious cases, in more serious cases; stark. in grave casesett svårt fel misstag a serious error, a serious mistakeen svår förkylning a bad cold, a severe coldha svåra plågor be in great painett svårt prov a severe testen svår sjukdom a serious illnessett svårt slag a sad blowsvår värk severe paingöra det svårt för ngn make things difficult for sbha det svårt a) lida suffer greatly b) slita ont have a rough time of it; ekonomiskt be badly offha svårt för ngt find sth difficult
braadjektivgood; finedet var bra att du kom it's a good thing you camedet är bra så! tillräckligt that's enough, thank youvad ska det vara bra för? what's the good of that?, what's the use of that?vara bra att ha come in handyvara bra på att sjunga be good at singingfrisk well, all rightbli bra från sin förkylning recover from one's cold
adverbwelltack, bra fine thanks, very well, thankshon dansar bra she is a good dancerha det braskönt etc. be comfortable; ekonomiskt be well offha det så bra! have a good time!se bra ut om person be good-lookingmycket, riktigt quite, veryjag skulle bra gärna vilja veta I should very much like to know
© NE Nationalencyklopedin AB