Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

förkyldadjektivbli förkyld catch cold, catch a cold
kuppsubstpolit. coupgöra en kupp stage a coupstöld robbery, haul, raidjag blev förkyld på kuppen I caught a cold on top of it
varföradverbwhyvarför det? el. varför då? why?jag var förkyld varför jag stannade hemma I had a cold so I stayed at home
© NE Nationalencyklopedin AB