Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

1 förkläsubstantiv~t, ~nskiljetecken mellan denna ref-group och föreg. IFL saknasse förkläde
2 förklätransitivt verb-klädde,-klättskiljetecken mellan denna ref-group och föreg. IFL saknasse förkläda
maskeratransitivt verb~de, ~tmed maskel.bildl. mask; med sminkning,speciellt teat. make…up; t.ex. avsikt disguise, camouflage äv. mil.maskerad masked; med smink made up; utklädd dressed up; förklädd disguised <till as>maskerat hot covert threatförsäljningen var maskerat tiggeri …a disguised form of beggaryreflexivt verb~de, ~tmaskera sig med mask mask oneself; med smink make [oneself] up; klä ut sig dress [oneself] up; förklä sig disguise oneself <till as>
© NE Nationalencyklopedin AB