Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

förhindraverbprevent <från att görainf.skiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasfrom doing ing-form>
förebyggaverbförhindra prevent; förekomma forestall
hindraverbförhindra prevent; avhålla keep, restraindet är ingenting som hindrar att du gör det there is nothing to prevent you from doing itvara till hinders för hinder, obstruct, impedehindra trafiken impede the traffic, obstruct the traffic
© NE Nationalencyklopedin AB