Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

förfiningsubstantiv~en, ~arrefinement, polish
raffinemangsubstantiv~et, =förfining refinement, polish, sophistication; fulländning perfection; sinnrikhet ingenuity
finhetsubstantiv~en, ~erfinhetsgrad fineness; tunnhet thinness; kvalitet el. förfining delicacy, finesse
förnämitetsubstantiv~enskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknasförfining el. stil distinction, refinement~en, ~erskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknasperson celebrity; i pl. äv. well-known people
finesssubstantiv~en, ~erförfining refinement; takt äv. tact[fulness], delicacy; fint handlag finessefinessen med apparaten är a special (very good) point about…finesser a) subtiliteter subtleties, niceties b) anordningar [exclusive] features, gadgets
© NE Nationalencyklopedin AB