Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

förfallenadjektiv-fallet, -fallnadecayed, dilapidated; om byggnad äv. …in disrepair, tumbledownhan är förfallen he has gone downhill (gone to the dogs)ogiltig invalid, void; förverkad forfeited; pred. vanl. forfeithand.vara förfallen [till betalning] be due
sedeslösadjektiv~timmoral; förfallen depraved
rishögsubstantiv~en, ~arpile (heap) of brushwood (twigs)vard., förfallen bil old banger
avsigkommenadjektiv-kommet, -komnaförfallen broken-down, run-down, shabby-looking
nedgångenadjektiv-gånget, -gångnaom sko down at heelutarbetad o.d. worn outförfallen dilapidated
© NE Nationalencyklopedin AB