Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

förfallaintransitivt verb-föll, -fallitfördärvas fall into decay (om byggnad o.d. disrepair); om person go downhill; moralisktel.friare degeneratebli ogiltig become invalid (void), lapse; gå om intet el. slopas come to nothing, be droppedhand.förfalla [till betalning] be (fall, become) due, mature
utfallaintransitivt verb-föll, -fallitom vinst go <nummer to…>; förfalla till betalning fall (become) duelotten utföll med vinst it was a winning ticket, the ticket gave a prizelotten utföll med högsta vinsten …won the first prizefå en viss utgång turn out; jfr äv. avlöpautfalla väl (illa) turn out well (badly)skörden har utfallit bra the harvest is (has been) goodmålet utföll så att han tillerkändes… the case resulted in his being awarded…jämförelsen utföll till hans fördel …was favourable to him
© NE Nationalencyklopedin AB