Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

förfärligadjektiv~tskrämmande terrible, frightful, dreadful; hemsk appalling, shocking samtliga äv. friare; vard. äv. awfulvard., omåttlig awful, tremendous
rysligadjektiv~tförskräcklig dreadful, frightful; fasansfull horrible; förfärlig terrible
förskräckligadjektiv~tfrightful, dreadful, awful; förfärlig terrible, horrible
ohyggligadjektiv~tförfärlig dreadful, appalling; hemsk ghastly, gruesome; avskyvärd atrocious, hideous
fasansfulladjektiv~tförfärlig horrible, terrible, appalling; ohygglig ghastly, gruesome; vard. awful, appalling, ghastly
© NE Nationalencyklopedin AB