Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

förevändningsubstpretext <för for>, excuse <för for>under förevändning av on the pretext ofunder förevändning att on the pretext that
skensubstljus etc. light, glarefalskt yttre etc. show, appearance; förevändning pretext, pretenceskenet bedrar appearances are deceptivege sken av att vara pretend to be
© NE Nationalencyklopedin AB