Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

företagsubstantiv~et, =affärs~ o.d. company, firm, enterprise, business; allm. undertaking; svårt enterprisedet var ett helt företag att… it was a proper business to…, I (we etc.) had a real job (hassel) to…
boktryckerisubstantiv~et, ~erlokal el. företag printing office (house)
skeppsrederisubstantiv~et, ~erföretag shipping company, firm of shipowners
rederisubstantiv~et, ~erföretag shipping companyverksamhet shipping [business (trade)]kontor shipping office
lönandeadjektivoböjl.om företag o.d. profitable; om sysselsättning o.d. äv. remunerative
bemanningsubstantiv~en, ~arbemannande manning; av t.ex. företag staffing; besättning crew; personal staff
allmännyttigadjektiv~t…for the benefit of everyoneallmännyttiga företag public utilities, public utility undertakings (services)
ekonomichefsubstantiv~en, ~erfinancial manager, controller; vid större företag chief accountant
samhällsnyttigadjektiv~t…of advantage to societysamhällsnyttigt företag [public] utility company
dödföddadjektiv-föttstillbornett dödfött barn äv. a stillbirthett dödfött företag an abortive enterprise
© NE Nationalencyklopedin AB