Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

föresättareflexivt verb-satte, -sattföresätta sig att göra ngt besluta make up one's mind to do sth; sätta sig i sinnet set one's mind on doing sth
beslutatransitivt verb och intransitivt verb~de el. -slöt, ~t el. -slutitdecide <[om] ngtvanl.skiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknas[up]on sth>; stadga decreedet beslöts vid mötet att… it was decided (agreed) at the meeting that…de beslutade åtgärderna the measures decided [up]onreflexivt verb~de el. -slöt, ~t el. -slutitbesluta sig bestämma sig make up one's mind; decide <för ngt [up]on sth; att+ inf.skiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasto + inf. el. [up]on + ing-form>; föresätta sig determine, resolve <att+ inf.skiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasto + inf. el. [up]on + ing-form>
© NE Nationalencyklopedin AB