Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

förekommaverbfinnas occur, be met with
förebyggaverbförhindra prevent; förekomma forestall
händaverbhappen; förekomma occur; äga rum take placehändadrabba ngn happen to sbdet har hänt en olycka there has been an accidentsådant händer så lätt such things happendet kan nog hända att jag går I may perhaps godet må vara hänt! all right, then!; kanske maybe!
© NE Nationalencyklopedin AB