Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

förebildsubstantiv~en, ~errole model <för (till) for (of)>; mönster pattern, model; ibland exampleefter svensk förebild on the Swedish modeltjäna som förebild för serve as a model for (to)ta…till förebild take…as (for) a model
tjänatransitivt verb och intransitivt verb~de, ~tförtjäna:genom arbete earn; mera allm. makehan tjänar bra he earns (makes) a lot [of money]hon tjänar 25 000 i månaden she earns 25,000 a monthhon tjänar 25 000 i månaden på ngt (på att (+ inf.)) she earns 25,000 a month on (by + ing-form)tjäna a)itr.tjäna pengar på t.ex. affären make a profit on…; utnyttja el. slå mynt av cash in onhan skulle tjäna på att ta det lite lugnare he would gain (profit) by… b)tr. el. spara invi tjänade en timme på att ta bilen we gained (saved) an hour by taking the carvara i tjänst [hos] servetjäna hos ngn serve (be in service) at (in) sb's house, be in sb's servicetjäna som… något abstrakt, t.ex. förebild, ursäkt serve as…; något mer konkret, t.ex. bostad, föda do duty as (i stället för for)…den kommer att tjäna sitt syfte …serve its purposedet tjänar ingenting till att du går dit it's no use (there's no point in) your (vard. you) going therevad tjänar det till? what's the use (good, point) of that?, what's that for?
partikelverbtjäna ihop en summasave up…out of one's earningstjäna intjäna in sina utlägg recover (clear) one's expensesvi tjänade in fem minuter på att ta taxi we gained five minutes by taking a taxitjäna utden här rocken har tjänat ut …has seen its best days, …has done good service
© NE Nationalencyklopedin AB