Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

1 föresubstse skidföre
2 föreprepositionbefore, ahead ofinte före kl. 7 not before sevenföre detta (förk.f.d.): hennes före detta her exföre detta ambassadör i… formerly ambassador in…hennes före detta man her ex-husbandföre detta rektorn vid… the late headmaster at…före detta världsmästare ex-champion of the world
adverbbeforedagen före the day beforevara (ligga) före be aheadmin klocka går före my watch is fast
f.d.förk. för före detta; se under före
norrländskadjektivNorrland (endast före subst.)from Norrland (ej före subst.)of Norrland (ej före subst.)
lappländskadjektivLapland; (före subst.) Laplandish
rutigadjektivchecked, check… (endast före subst.)
skånskadjektivSkåne (endast före subst.)Scanian
likadanadjektivsimilar <som to>, alike (ej före subst.)alldeles lika the same (ej före subst.)
födelsesubstbirthefter (före) Kristi födelse, se Kristus
huvudstupaadverbmed huvudet före head first, headlong
© NE Nationalencyklopedin AB