Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

fördomsubstantiv~en, ~ar, fördom[ar] prejudice, biasha fördomar mot have prejudices (be prejudiced) against
inrotadadjektiv-rotat, ~et.ex. om ovilja el. fördom deep-rooted; t.ex. om respekt deep-seated; t.ex. om vana inveterate, ingrained
© NE Nationalencyklopedin AB