Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

urholkningsubstfördjupning hollow, cavity
sänkasubstfördjupning depression, hollowmed. sedimentation rateta sänkan carry out a sedimentation test <på ngn on sb>
verblower; priser, skatter etc. reduce, lowersänka farten reduce speedsänka ned sinksänka ett fartyg sink a shipsänka sig a) skymning etc. descend <över on>, fall <över on> b) om personer lower oneself <till to>
© NE Nationalencyklopedin AB