Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

2 förbundenadjektiv-bundet, -bundnaskiljetecken mellan denna ref-group och föreg. IFL saknasse förbinda
1 förbundenadjektiv-bundet, -bundnamed förbundna ögon blindfold[ed] äv. bildl.
förankratransitivt verb~de, ~tallm. anchor <vid to>beslutet är förankrat i gruppen the decision has the support of…fast förankrad djupt rotad deeply rooted, firmly established; intimt förbunden …bound by close ties
förbindatransitivt verb-band, -bunditsår bandage, dressförena join, attach <med to>; connect <med with (to)>; bildl. combine, associate <med with>förbunden allierad med allied toförplikta bind; jur. bind[…over] <till to; [till] att to + inf.>reflexivt verb-band, -bunditförbinda sig förplikta sig bind (pledge) oneself <till to; [till] att+ inf.skiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasto + inf.>vi förbinder oss att… we undertake (engage) to…
tillhörandeadjektivoböjl.som hör till det (dem) …belonging to it (them); förbunden med det (dem) …adherent to it (them); om abstr. subst. …incident to it (them); därtill passande …to matchett hus med tillhörande inventarier …complete with movablesett lågtryck med tillhörande nederbördsområde …with accompanying rainfall (resp. snowfall)
1 nära (jfr närmare, närmast)adjektivoböjl.allm. near; poet. nigh; uttr. fysisk närhet (beröring) el. större förtrolighet close; intim intimate; omedelbar immediatei (inom) en nära framtid in the near (immediate) futureha ngt nära håll …close at hand, …near bymina nära och kära my loved onesadverb (i betydelseibl. prep.)allm. near; helt nära close to (by), near (hard) by samtliga äv. prep.; t.ex. besläktad nearly; t.ex. förbunden äv. closely, intimatelynära skjuter ingen hare ordst. a miss is as good as a milehon var nära döden …near [to] deathnära nog, se nästangå inte för nära! don't go too near!skolan ligger nära till för honom …is handy for himdet är en slutsats som ligger nära till hands, se ex. under närliggandestå ngn nära be near (close) to sbjag var nära att falla el. det var nära att jag föll I nearly (almost) felljag var nära att säga allt I was on the point (verge) of telling…nästan el. närapå almost, nearly, close upon
© NE Nationalencyklopedin AB