Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

förbrukaverbconsume, use; göra slut på use up; krafter exhaust; pengar spend
användaverbuse <till, för for>; göra bruk av make use of <till, för for>; bära, t.ex. kläder, glasögon wearlägga ned, t.ex. tid, pengar spend < on, in>; ägna devoteförbruka use up <till on>
© NE Nationalencyklopedin AB