Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

förbjudenadjektivforbidden; officiellt prohibitedRökning förbjuden No Smoking
olovligadjektivunlawful; förbjuden forbidden
rökningsubstsmokingrökning förbjuden no smoking
genomfartsubstthoroughfare, passagegenomfart förbjuden no thoroughfare
affischeringsubstplacardingaffischering förbjuden! post (stick) no bills!
parkeringsubstparking; plats parking placeparkering förbjuden no parkingse parkeringsplats
infartsubstinfartsled approach; privat uppfartsväg drive, drivewayförbjuden infart trafik. no entry
© NE Nationalencyklopedin AB