Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

förbindlighetsubstantiv~encourteousness; ytligare suavity
tillmötesgåendeadjektivoböjl.obliging; om person äv. accommodating <mot to[wards]>; vard. forthcomingsubstantiv~tförbindlighet o.d. obligingness, compliance; välvilja courtesy
© NE Nationalencyklopedin AB