Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

förbindelsesubstconnection; trafik service, connectiondaglig förbindelse daily servicestå i förbindelse med a) ha kontakt med be in contact with b) vara förenad med be connected withsätta sig i förbindelse med get in touch withmänniskor emellan relation, relations; kärleksförbindelse love affairdiplomatiska förbindelser diplomatic relationstillfälliga sexuella förbindelser casual sex
föreningsubstsällskap association, societygå med i föreningen join the societyförbindelse association, union, combinationkem. compound
anslutaverbconnect <till with, to>ansluta sig stå i förbindelse connect <till with, to>ansluta sig till personer join
umgängesubstförbindelse relations (pl.)dealings (pl.)sällskap company, societydåligt umgänge bad companysexuellt umgänge sexual intercourseha stort umgänge have many friends
ganskaadverbtämligen fairly i förbindelse med något positivt; riktigt quite; 'rätt så' rather; vard. prettyganska dålig rather bad, pretty bad
© NE Nationalencyklopedin AB