Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

förbigåendesubstantiv~t, i förbigående in passing; bildl. äv. incidentally, casually
flyktigadjektiv~tkortvarig fleeting; övergående passing, transient, transitory; i förbigående casual; föga ingående cursoryen flyktig bekantskap a casual acquaintanceen flyktig blick a fleeting glance; i förbigående a casual glanceen flyktig genomläsning a cursory readingombytlig inconstant, fickle, flightykem. volatile
annarsadverbi annat fall otherwise; för annars, annars så or [else], else; efter frågeord elseinte (aldrig) annars not (never) under other circumstancesannars är det nog inget att berätta I don't think there is anything else…för övrigt el. i förbigående sagt by the way, incidentally
antydatransitivt verb-tydde, -tyttlåta påskina (förstå) hint, intimate <för to>vad är det du antyder? what are you inferring?han antydde [för mig] lät [mig] tydligt förstå att att… he gave me to understand that…[i förbigående] beröra touch [up]on; förebåda foreshadowsvagt antydd svagt markerad …faintly outlined (suggested)tyda på indicate, suggestsom namnet antyder as the name implies (suggests)
övrigadjektiv~tåterstående remaining endast attr.; annan otherövriga frågor (ärenden) i t.ex. dagordning any other businessallt övrigt everything elsede (det) övriga, se under övrigde övriga fyra the other (the remaining) four, the four others[det] övriga Europa the rest of Europehans uppförande lämnar mycket övrigt att önska …leaves a great deal to be desiredför övrigt a) dessutom besides, moreover b) i förbigående sagt incidentally, by the way c) annars otherwise; i andra avseenden in other respects; vad det ~a angår as to (for) the resthan var för övrigt här i går he was here yesterday, by the way; incidentally, he was here yesterdaylite trött, men för övrigt vid god hälsa …but otherwise quite welli övrigthar jag inget att tillägga as to (for) the rest…subst. adj.de övriga the others, the rest (remainder) (sg.)det övriga the rest (remainder), what is left
© NE Nationalencyklopedin AB