Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

förbigåverbförbigå ngn (ngt) pass sb (sth) over; strunta i ignore sb (sth)förbigå ngt med tystnad pass something over in silence
utelämnaverbleave out, omit; förbigå pass over
tystnadsubstsilenceförbigå ngt med tystnad pass sth over in silence
© NE Nationalencyklopedin AB