Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

förberedaverbprepare <för, for>förbereda sig prepare oneself <för, på ngt for sth>; göra sig i ordning get ready <för, till for>, get oneself ready <för, till for>
rustaverbmil. armutrusta equip; spec. fartyg fit outförbereda prepare <till, för for>rusta upp reparera repair, do up
beredaverbförbereda preparebereda plats för make room forbereda väg för make way forbereda ngn tillfälle att gå dit give sb an opportunity of going thereförorsaka causebereda sig göra sig beredd prepare <, till for>, prepare oneself <, till for>bereda sig på det värsta prepare for the worst, expect the worst
© NE Nationalencyklopedin AB