Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

förberedatransitivt verb-beredde, -berettprepare <för (på) for>reflexivt verb-beredde, -berettförbereda sig prepare oneself <för (på, till) ngt for sth; för (på, till) att + inf. for + ing-form>; göra sig i ordning get [oneself] ready <för (till) for; [för (till)] att+ inf.skiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasto + inf.>
kavlatransitivt verb~de, ~trollkavla ned strumpa roll down; ärm unrollkavla upp roll (tuck) upkavla upp ärmarna förbereda sig på hårt arbete roll one's sleeves upkavla ut deg roll out
laddatransitivt verb~de, ~tfylla:allm., data. load; skjutvapen äv. charge; elektr. chargeladda batterierna bildl. recharge one's (the) batteriesbössan (kameran) är laddad …is loadedstämningen var laddad …was chargeden laddad tystnad a pregnant silenceladda ned data. downloadladda upp a) elektr. charge b) förbereda sig get ready; mentalt prepare oneself mentally; fylla på förråden med t.ex. mat stock up c) data. uploadladda ur sig elektr. discharge; om batteri run down
rustatransitivt verb~de, ~tmil. arm; utrusta equip; spec. fartyg fit out
intransitivt verb~de, ~tgöra förberedelser prepare, get ready <till (för)bådaskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasfor>; mil. armrusta till krig arm, prepare for war
reflexivt verb~de, ~trusta sig förbereda sig prepare [oneself] <till (för) for>; mil. arm [oneself]
partikelverbrusta nedse nedrustarusta uppreparera repair, do up; ge ökad kapacitet expand, improvemil.se upprusta
beredatransitivt verb-redde, -rettförbereda el. tillreda prepare; göra i ordning get…ready; bearbeta:allm. dress, process; tillverka makebereda hudar (läder) curry (dress) hides (leather)bereda ngn på ngt prepare sb for sthbereda plats för make room forbereda väg för bildl. pave (smooth, prepare) the way forförorsaka el. t.ex. besvär cause; skänka el. t.ex. glädje give, afforduttalet bereder stora svårigheter the pronunciation presents great difficultiesreflexivt verb-redde, -rettbereda sig göra sig beredd prepare [oneself] <, till for>man får (måste) bereda sig på det värsta vanl. one must be prepared for the worst
© NE Nationalencyklopedin AB