Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

förargatransitivt verb~de, ~tannoy, provoke, vex, gall; vard. rile, aggravatereflexivt verb~de, ~tförarga sig get annoyed <över at (with)>
förbittratransitivt verb~de, ~tförbittra livet för ngn embitter sb's lifeförarga exasperate
retatransitivt verb~de, ~tframkalla retning irritate; kittla tickle; stimulera stimulate; fysiol. äv. excite; aptiten whetförargareta [upp] irritate, annoy, vex; starkare provoke, exasperate; jfr retashan blev retad för sin brytning he was teased about his accentdet retar mig el. jag retar mig på det I get irritated about it; vard. it gets my back upreta inte upp dig [på…]! don't work yourself (get yourself worked) up [about…]!
© NE Nationalencyklopedin AB