Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

föraverbbära carry; forsla transportta med sig: hit bring; föra bort till takeföra ngn till sjukhus take sb to hospitalleda leadföra förhandlingar conduct negotiations, carry on negotiationsföra en politik pursue a policyleaddet skulle föra för långt it would carry (take) us too far
verb och partikelverbföra bort ngntake sb away, lead sb awayföra framidé etc. bring upföra införa med sig ngtha med sig carry (take) sth along with onefå som följd result in sth, lead to sthföra uppskriva upp enter < on>för upp det på mitt konto put it down to my accountföra utvaror exportföra vidareskvaller etc. pass on
räkenskapsubstföra räkenskaper keep accounts
oljudsubstnoiseföra oljud make a noise
innebäraverbbetyda imply, mean; föra med sig involve
dagboksubstdiaryföra dagbok keep a diary
oväsensubstnoiseföra oväsen make a noise
kassaboksubstcashbookföra kassabok keep a cashbook
obehindratadverbföra sig obehindrat move freelytala engelska obehindrat speak English fluently
krigsubstwar; krigföring warfareföra krig mot make war on, wage war on
protokollsubstminutes (pl)föra protokoll vid ett sammanträde keep the minutes of a meeting
© NE Nationalencyklopedin AB