Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

föratransitivt verbförde, förtbefordra el. förflytta convey; bära carry; forsla transport, remove; ta med sig:hit bring; dit takeföra glaset till munnen raise the (i sällskap one's) glass…föra handen över… pass (move) one's hand over…föra ngn till sjukhus take (remove) sb to hospitalleda lead, guide; ledsaga conduct; dit take; hit bringföra ngn i dansen lead sb outvad förde dig hit? what brought you here?synligt bära carryföra svensk flagg carry (fly) the Swedish flag (colours)hand., handla med deal in; ha i lager stock, keepolika bildliga betydelserföra dagbok keep a diaryföra förhandlingar conduct (carry on) negotiationsföra en politik pursue a policyföra liv väsnas make a row
intransitivt verbförde, förtföra bra i dans lead well
reflexivt verbförde, förtföra sig carry oneselfhan kan föra sig he has poise
partikelverb (jfr föra)föra borteg. take (carry) away (undan off), remove; bildl. el. t.ex. från ämne lead awayföra framcarry etc.…forwardföra fram en idé o.d. bring upföra ineg. introduce, take (hitåt bring)…in, lead (conduct)…införa in varor importfriareel.bildl.:ofta introduceföra in en annons insert…föra in i räkenskaper el. på en lista m.m. enter [up], record <i (på) in>; inregistrera register <i in>; jfr införaföra med sigeg. carry (take)…[along] with one; hitåt bring with onebildl. el. som följd entail, involve, carry…with it, result in, lead to; ha i släptåg bring…in its (resp. their) trainföra samman sakerbring…together; äv. put…together; jfr sammanföraföra utconvey (carry etc.)…out <ur of>föra ut pengar take…[with one]föra ut varor exportföra vidareskvaller o.d. pass onföra övereg. convey (carry etc.)…across; trupper el. varor o.d. transport; överflytta transfer; bokf. carry overföra över pengar till konto o.d. transfer money; se äv. överföra
protokollföratransitivt verb-förde, -förtskiljetecken mellan denna ref-group och föreg. IFL saknasse föra protokollunder protokoll
stimmaintransitivt verb~de, ~tom fisk shoalföra oväsen make a noise, be noisy
kringflackandeadjektivoböjl.föra ett kringflackande liv ströva (irra) omkring lead a wandering (roving) life, wander
vidarebefordratransitivt verb~de, ~tforward, send on; föra vidare el. t.ex. rykte pass on
konversationsubstantiv~en, ~erconversationföra en konversation carry on a conversation
tynandeadjektivoböjl.föra en tynande tillvaro lead a languishing life, linger out one's days
samtalsubstantiv~et, =conversation, talk; tele. callföra ett samtal converse, carry on a conversation
innebäratransitivt verb-bar, -buritbetyda imply, mean, signify; föra med sig äv. involve
krigaintransitivt verb~de, ~tföra krig make war; strida el. slåss fight <mot against>
© NE Nationalencyklopedin AB