Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

förälskadadjektiv-älskat, ~e…in loveförälskade blickar amorous glancesbli (vara) förälskad [i] fall (be) in love [with]
älskandeadjektivoböjl.kärleksfull lovingen älskandeförälskad kvinna a woman in loveett älskandeförälskat par a loving couplesubstantiven ~, pl. =, de älskande the lovers
vansinnigtadverbmadly, crazily; insanely; vilt frantically; jfr vansinnig; vard., endast förstärkande awfully, terribly, frightfullyvi hade vansinnigt bråttom we were in an awful (a terrible, a frightful) hurryvansinnigt dyr awfully osv. expensivevara vansinnigt förälskad i ngn be madly in love with sb
djuptadverbspec. i eg. bet. deep; spec. i bildl. bet. deeply, profoundly; jfr djupdjupt allvarlig very serious (grave)djupt bedrövad deeply grieveddjupt förälskad deep[ly] in lovedjupt kränkt (sårad) deeply offendeddjupt känd tacksamhet heartfelt gratitudedjupt rotad deep-rooteddjupt rörd deeply (profoundly) movedbeklaga djupt regret deeply (profoundly)gräva djupt dig deep[ly]titta för djupt i glaset take a drop too muchsjunka djupt sink deep; bildl. fall lowhan sov djupt he was fast asleep
käradjektiv~tavhållen dear <för to>; älskad beloved; om sak äv. cherished <för by>kära barn (du, ni)! my dear (till flera dears)![men] kära nån varför but my dear…Kära Anna! i brev Dear Anna,kära vänner! my dear friends!ett kärt besvär a labour of loveom livet är dig kärt if you value your lifeha ngn kär be fond of (love) sbmina nära och kära my loved ones, my nearest and dearestförälskad in love; starkare infatuated <i with>bli kär i fall in love withvara kär i be in love with; vard. be keen (struck, gone) on
© NE Nationalencyklopedin AB